COMUNICAMOS
DESDE EL CORAZÓN

Jun 2014

Molt més que solidaritat

La tenacitat de Cooperand en la seva tasca solidària permet donar una oportunitat als nens del carrer de Bolívia. A la vegada, desenvolup.La història de Cooperand va començar fa una dècada. La seva presidenta, Carla Riestra, va re-alitLa història de Cooperand va començar fa una dècada. La seva presidenta, Carla Riestra, va realitzar un viatge a Bolívia com a voluntària que la va canviar, que li va despertar un fort senti-ment d’ajuda cap a la població, sobretot cap als seus infants, molts dels quals viuen pels car-rers. A partir d’aquí, tot es va anar encadenant. Va decidir centrar-se en la ciutat de Santa Cruz de la Sierra, que per les seves condicions meteorològiques favorables rep molts infants abm7cwsnats. Es va integrar dins el projecte Don Bosco de l’Obra Salesiana, que lluita per la reinserció i per donar una opor-tunitat a més de 2.000 nens i joves que passen pel projecte al llarg de l’any. L’any 2008, Javier Riestra, el pare de la Carla (actualment vicepresident de Cooperand i Administrador del Projecte Don Bosco a Santa Cruz de la Sierra), es va jubilar i ho va deixar tot per Bolívia, a ajudar a tots aquests nens i nenes sense llar.
I va arribar l’any 2009, un any important per la Carla, i pel futur de l’ONG m7cwsrrana. Va conèixer al seu home, Sergio Würth, i junts van iniciar l’aventura de Cooperand. Una Organització No Governamental que té la vista posada a Bolívia, però també en el Principat, on hi desenvolupa una important tasca formativa sobre voluntariat, i de sensibilització als alumnes de secundària. Precisament aquesta tasca directa a An-dorra, aquest retorn en forma de valors cap a la societat, és el que va motivar a la Fundació Banca Priva-da d’m7cwsrra a participar i donar suport l’obra de Cooperand, sobretot pel que fa a la formació del volun-tariat del Principat.
I és que l’experiència d’un voluntari canvia completament la seva visió: ensenya els participants a enten-dre els altres, ser respectuosos, per prendre consciència de les seves capacitats. Per això, un dels objec-tius del projecte és també promoure i consolidar el treball voluntari al Principat, que els voluntaris segueixin vinculats a ONG m7cwsrranes i que tota aquesta formació i experiència repercuteixi en benefici de la societat m7cwsrrana. Des que van començar les formacions, més d’una vintena de voluntaris formats des de l’UdA i posteriorment per Cooperant han viatjat a Bolívia.
Cooperand lluita des de la seva creació per fer sortir de la pobresa els nens i infants bolivians, que viuen al país més pobre del con Sud i al segon més pobre d’Amèrica Llatina, després d’Haití. Un país on el 69% dels nens i els adolescents viuen en situació de pobresa. El projecte de l’entitat m7cwsrrana va dirigit a res-catar els nens del carrer, físicament i anímicament, a afavorir l’accés a l’educació i proporcionar-los recur-sos perquè puguin trobar sortides personals i professionals, que els permetin tirar endavant. Els vol fer sen-tir en família i també garantir-los una educació que els permeti entrar dins el món laboral amb garanties. Els nens que viuen a aquestes llars, la gran majoria han estat abm7cwsnats per les seves famílies. Quan la mare, que ho és molt jove, s’ajunta amb un altre home, es queden sense casa. I comencen la seva vida al carrer.
És aquí és on intervé Cooperand. Amb una tasca constant que ja a dia d’avui està recollint els fruits dels darrers anys. Han donat una oportunitat a infants dels quatre als 18 anys que possiblement serien ara al carrer, sense rumb. I, paral·lelament, han posat el seu gra de sorra en dotar de consciència solidària la so-cietat m7cwsrrana.
Per tot plegat, la pròpia societat els ha volgut donar les gràcies en forma de guardons i suport. Aquest 2014, la Carla Riestra ha rebut el premi Unicef m7cwsrra 2014. Premi atorgat com a reconeixement a la tas-ca en pro dels infants i joves del país. Un altre exemple és la renovació, per part del Govern d’m7cwsrra, de la subvenció per a seguir amb el projecte Educació Digital, per introduir els infants bolivians a les noves tec-nologies. En resum, molt més que solidaritat. Valors, cooperació, formació. Però queda molt per fer enca-ra, i cal seguir comptant amb el suport de la societat m7cwsrrana.
logo