Abr 2022

Una nena en les TIC, un pas cap a la consecució de la igualtat (I)

Cal empoderar les dones a contemplar una vida professional en el camp de les TIC
Actualitzada 28/04/2022 a les 06:12
  Carla Riestra

  El Dia internacional de les nenes en les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) se celebra avui. Té com a objecte crear un entorn mundial que empoderi nenes i dones joves i les encoratgi a contemplar una vida professional en el camp creixent de les TIC, a fi que cullin els beneficis d’una major participació en el sector de les TIC.

  Va ser l’any 2010 quan els països membres de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), organisme adscrit a l’ONU, van decidir crear aquesta efemèride, producte de l’enorme bretxa digital de gènere que s’ha evidenciat al llarg dels anys.

  Segons la Unesco, dels 774 milions d’adults analfabets del món, dos terços són dones, i dels 123 milions de joves analfabets, 76 milions són dones. A més, l’accés a internet a la llar als països desenvolupats tant de les zones rurals com urbanes és respectivament del 81% i el 87%, mentre que als països menys desenvolupats és del 10% en les zones rurals i del 25% en les zones urbanes (ITU, 2020).

  Diversos estudis han alertat sobre la desigualtat tecnològica entre dones i homes en l’àmbit mundial. Algunes dades reflecteixen que en l’ús d’internet, les dones continuen sent minoria en l’àmbit global, aconseguint només un 46%, mentre que el 54% és de gènere masculí. Les dones i les nenes continuen estant insuficientment representades en les disciplines CTIM (ciència, tecnologia, engi­nyeria i matemàtiques).

  En un entorn desigual en què el futur de les nenes en les TIC es veu obstaculitzat per factors principals com l’accés limitat i la disponibilitat a les eines, els estereotips que envolten la seva progressió educativa en els camps CTIM i la seva escassa representativitat en les TIC, hem de promoure que les nostres nenes i dones optin per les disciplines acadèmiques CTIM.

  Segons dades del Fòrum Econòmic Mundial només el 6% dels CEO de la indústria tecnològica són dones. Als consells directius de totes les empreses del món només un 19% dels càrrecs els ocupen dones. A la UE, de cada 1.000 dones amb titulació universitària, només 29 es graduen en alguna carrera relacionada amb les TIC. El 80% dels professionals tecnològics de la UE són homes (Euroestat 2016). En el món de la tecnologia, així com en molts altres sectors, les dones solen guanyar un 20% menys de salari en comparació amb els seus col·legues masculins que ocupen un càrrec similar.

  En els últims anys, ha disminuït el nombre de dones que decideixen estudiar i dedicar-se a la informàtica i les tecnologies. I això, en un món tan digitalitzat com en el que vivim, no deixa de ser descoratjador.

  La falta de participació de les dones en les TIC es reflecteix en les empreses i els organismes governamentals de tot el món. Avui, en aquest sector predominen els homes. De ser presents, les dones solen quedar relegades a llocs de treball de baix nivell i escassa qualificació.

  Per una altra banda, les tecnologies de la informació són fonamentals en les nostres vides avui més que mai. I això s’ha tornat encara més important amb la covid-19, canviant l’educació a l’aula per l’aprenentatge en línia. A més, les TIC han estat inestimables durant la pandèmia, perquè ens ha permès seguir connectats i mantenir en funcionament serveis i empreses vitals.

  És urgent crear un entorn que empoderi i encoratgi nenes i joves a considerar la possibilitat de cursar estudis i carreres en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.

  El suport a l’educació de les dones i les nenes en el sector de les TIC és també coherent amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, en particular l’ODS 5, destinat a aconseguir la igualtat entre dones i homes i empoderar totes les dones i les nenes a través d’eines com ara les TIC.

  La UIT, en la seva qualitat d’organisme principal de les Nacions Unides per a les telecomunicacions i les TIC, encoratja i treballa en pro de l’equilibri entre dones i homes en tots els nivells del sector de les TIC, a través de nombroses iniciatives per a la igualtat de gènere en l’era digital que encarna el compromís de múltiples parts interessades per satisfer la bretxa digital entre dones i homes. Una bretxa que es fa encara més profunda quan parlem de creació de pàgines web, desenvolupament de programari, noves aplicacions i altres elements digitals.
  logo