COMUNICAMOS
DESDE EL CORAZÓN

May 2018

L’ONG COOPERAND visita Joan-Enric Vives

“Cooperand” va néixer el 2012, fruit d’una experiència com a voluntària des del 2004 a El Alto de La Paz (Bolívia), de Carla Riestra, enfocada a l’assistència dels nens del carrer. Aquests infants abandonats pels seus pares, conformen el paisatge bolivià i representa una dinàmica que es repeteix en tots els països subdesenvolupats. Malviuen als carrers on conviuen amb les drogues, la delinqüència, la prostitució, l’explotació laboral i en la més absoluta solitud. Són maltractats i menyspreats per la societat que els envolta. La seva situació és molt precària i alarmant. Sense accés a l’educació i sanitat, viuen marginats sense ser atesos per ningú. Des de l’any 2004, els esforços i ajudes d’aquesta ONG, han estats centrats en l’acollida i assistència a les llars d’acollida d’aquests nens, així com en la seva educació i salut mental i física.

L’objectiu general de “Cooperand” és protegir i assistir el col·lectiu de nens al carrer, on la situació d’aquests és cada vegada més crítica i preocupant. Amb una especial incidència en el suport a la seva educació i formació professional que els permeti reinserir-se amb èxit en la societat en arribar a la seva majoria d’edat i vol conscienciar tots els estaments socials del Principat d’m7cwsrra sobre la realitat i repercussions dels nens del carrer als països subdesenvolupats d’Amèrica Llatina.
logo