COMUNICAMOS
DESDE EL CORAZÓN

Jun 2014

Cooperand introdueix ‘tablets’ a l’educació

L’any passat l’ONG va presentar al Govern el projecte Educació Digital, que va ser acceptat. Tal i com explica Riestra, Don Bosco forma als infants perquè puguin ser, per exemple, forners o jardiners quan acabin els estudis. El problema amb els oficis és que existeix un excés d’oferta de mà d’obra que provoca una precarietat en els llocs de treball que poden aconseguir, i això provoca que molts d’ells corrin el risc d’acabar de nou torna al carrer.
Veient la situació, Cooperand va decidir donar-los un mitjà per millorar la qualitat d’aquesta formació. Gràcies a Educació Digital s’han equipat aules amb ‘tablets’ a l’Institut Mamá Margarita, pertanyent al Projecte Don Bosco. D’aquesta manera s’ha iniciat una formació ‘elearning’ més qualificada. És una formació professional homol·logada de grau baix (amb l’objectiu d’acon-seguir una formació superior si el Govern segueix subvencionant el projec-te). Aprenen nocions administratives i d’ofimàtica perquè quan finalitzin els estudis puguin anar a treballar, per exemple, a una agència de viatges, a l’ad-ministració o a un banc. Es reinsereixen, per tant, amb més garanties d’èxit.
logo