Dic 2022

Empoderament femení, raons per començar des de la infància

En un món cada vegada més globalitzat i interconnectat, fer ús del capital social i econòmic és fonamental per a l’èxit. No obstant això, les dones encara han d’afrontar situacions de discriminació, marginalització i exclusió.

L’accés a l’educació i formació, al mercat laboral, la conciliació familiar, la bretxa salarial, el sostre de vidre, la violència masclista, continuen sent, entre d’altres, problemes latents.

Per això, tant els governs com les empreses, ONG, institucions o organismes de tot el món han d’intervenir en aquest objectiu cap a la igualtat efectiva entre homes i dones, bandejant prejudicis i clixés socials.

És indispensable que les dones tinguin veu i vot en tots els àmbits perquè puguin participar en igualtat de condicions en el diàleg i la presa de decisions, per poder influir en les decisions que determinaran el futur de les seves famílies i el seu país.
El concepte d’empoderament femení en relació amb l’abast de la igualtat de gènere s’ha fet molt popular en els últims anys, però, què implica exactament aquest concepte? 

Empoderar significa “donar a algú autoritat, influència o coneixement per fer alguna cosa”. Per tant, l’empoderament femení representa aquesta presa de consciència, tant en l’àmbit individual com col·lectiu, que les dones tenen aquesta capacitat de ser propietàries de les seves pròpies accions, de prendre decisions i, en definitiva, de liderar la seva vida. 

L’empoderament de les dones implica que participin plenament en tots els sectors i a tots els nivells per construir economies fortes, establir societats més estables i justes, aconseguir els objectius de desenvolupament, sostenibilitat i drets humans. 

Quan parlem d’empoderament ens referim a una major autonomia per a les dones, al seu reconeixement i a la visibilitat de les seves aportacions. L’empoderament és un compromís genuí per obrir, promoure i visibilitzar totes les oportunitats possibles de desenvolupament humà permetent l’increment de la participació de les dones en tots els aspectes de la seva vida. 

En el món hi ha 1.100 milions de nenes, 1.100 milions de somnis que no haurien de truncar-se per imposicions de gènere. Perquè les nenes entenguin que són propietàries del seu futur, des dels diferents agents de socialització (família, escola, mitjans de comunicació, etcètera) cal fomentar l’autoestima i l’empoderament des d’una edat primerenca, a través de claus com la comunicació, el lideratge o la negociació, entre altres. 

La pandèmia també ha conduït a un fort augment de la violència contra les dones i les nenes. Amb les mesures de confinament en vigor, moltes dones s’han trobat atrapades a casa amb els seus maltractadors, amb dificultats per accedir a serveis d’ajuda. Serveis que han patit a bona part del món grans retallades i restriccions. Des del brot de la pandèmia, la violència contra les dones i les nenes s’ha intensificat.

El pacte mundial de les Nacions Unides, en aliança amb ONU Dones, va elaborar un marc de set principis per impulsar i promoure la igualtat de gènere. M’agradaria destacar-ne un que està relacionat directament amb el títol de l’article i que trobo de vital importància. Es tracta del principi número 4, que diu el següent: “Promoure l’educació, la capacitació i el desenvolupament professional de les dones.”

La formació és una arma molt poderosa i valuosa en l’àmbit de la igualtat de gènere. Per això, queda recollit en aquest principi la formació i sensibilització en igualtat, que facin avançar les dones.

A Cooperand fem costat a les nenes i dones a Llatinoamèrica perquè accedeixin o completin la seva educació, es converteixin en emprenedores que generin ingressos per a les seves famílies i la seva comunitat, rebin els tractaments mèdics que necessiten i coneguin i exerceixin els seus drets. I ho fem tant en remot arribant a diversos països com de manera presencial en barris, col·legis, llars d’acollida amb tallers, seminaris, cursos, tecnologia, teràpia, orientació i reinserció.

A Andorra, la nostra cadena solidària imparteix tallers sobre coeducació i igualtat a les escoles, seminaris sobre violència a joves i adolescents i promovem la igualtat d’oportunitats conscienciant i sensibilitzant nois i noies que demà seran el futur del nostre país. Seran metges, polítics, advocats, mestres, empresaris, periodistes... i, sobretot i el més important, seran pares i mares que tindran el deure moral d’educar els seus fills en la igualtat per aconseguir un món més pròsper, just i sostenible. És, per tant, de vital importància formar entre tot el nostre jovent.

Cooperand transmet el missatge al jovent andorrà de, si ets dona, podràs treballar per la igualtat de gènere implicant-te directament en associacions i organitzacions que treballin per la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la vida.

Si ets home també podràs implicar-te igualment en moviments feministes, perquè treballar per aconseguir una igualtat real entre homes i dones és una tasca en la qual totes les persones hem d’estar implicades.

Si ocupes llocs de responsabilitat pública, podràs treballar cada dia per crear normes i polítiques que ajudin al fet que la igualtat sigui per fi una realitat.

Si treballes en l’ensenyament podràs educar en valors perquè la infància creixi sabent que el seu gènere no determinarà el seu futur.

Si treballes en mitjans de comunicació podràs informar des d’un punt de vista inclusiu sense reproduir rols de gènere.
La igualtat de gènere no sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible.

En definitiva, per aconseguir un planeta 50-50 fa falta comptar des de l’inici amb les noves generacions perquè siguin motors del canvi. Aconseguir que existeixi igualtat de gènere no és una tasca impossible, però requereix la implicació de tota la ciutadania.

*Carla Riestra, Presidenta de Cooperand amb Llatinoamèrica

logo