Ene 2022

Segona edició de l'SMS social d'Andorra Telecom

Andorra Telecom convoca per segona vegada les ONG del país, que vulguin recaptar diners a través d'SMS. A la primera edició les cinc associacions participants van recaptar entre totes més de 2.800 €.

Els números que es posen a disposició van del 601 al 609 i permeten a l'ONG titular recaptar els diners resultants de l'enviament de missatges amb motiu d'un projecte en concret. 

L'eina ja l'han utilitzada Laika, Amida, AuteaCooperand per Llatinoamèrica i Infants del Món. Andorra Telecom dona fins a finals de mes perquè els interessats presentin les propostes per poder utilitzar l'SMS social.

La companyia telefònica demana uns requisits mínims a les associacions per poder tenir accés a aquest número de tres dígits. Principalment els projectes han de tenir com a objectiu la defensa dels éssers i els seus drets fonamentals, tant de persones com d'animals. 

S'ha de posar especial atenció en els col·lectius que poden estar exposats a l'exclusió sociali es valoraran les propostes que busquin la creació d'una societat justa i solidària; en definitiva una societat millor.

Andorra Telecom compta amb un comitè de Responsabilitat Social Corporativa, l'RSC, que serà l'encarregat de valorar quines associacions podran accedir al número. 

A més és la parapública la que s'encarrega de la gestió financera i fa d'intermediària entre el donant, a qui factura l'import de l'SMS, i l'ONG a qui transfereix els diners recaptats.

Informa: Sílvia Mestre

logo