Objectius

Objectiu General

 • Protegir i assistir al col·lectiu de NENS DEL CARRER, on la situació d'aquests és cada vegada més crítica i preocupant. Amb una especial incidència en el suport a la seva educació i formació professional que els hi permeti reinserir-se amb èxit en la societat en arribar a la seva majoria d'edat.

Objectius Específics

 • Participar en l'ingrés a Llars especialitzades de nens, adolescents i joves en situació de carrer i de risc d'exclusió social.
 • Millorar l'alimentació, vestimenta, material escolar, esportiu, audiovisual, farmacològic, d’higiene i oci dels nens/es acollits/des.
 • Acompanyar en les diferents etapes de la formació educativa dels nois/es de les Llars.
 • Generar i promoure l'oci dels nois de les Llars, realitzant sortides amb ells, centres esportius, cinemes, parcs, etc.
 • Impulsar i reforçar les formacions professionals que s'ofereixen als nois/es de les Llars com a suport per a la seva reinserció social.
 • Col·laborar en la cerca i selecció d’ofertes d'ocupació al mercat que els ajudi a independitzar-se per a que arribin a l'etapa de reinserció amb èxit.
 • Donar suport en l'elaboració, desenvolupament i implementació de projectes que ajudin a incrementar l'autosuficiència de molts dels recursos necessaris a les Llars.
 • Millorar els recursos humans disponibles en cadascuna de les Llars a través de formació i assessorament.
 • Incrementar el nombre de recursos humans disponibles a les Llars a través del voluntariat actiu que promouen de forma dinàmica.
 • Restituir i enfortir els llaços afectius dels nens i nenes recentment ingressats a les Llars a través de la nostra iniciativa Cadena de Padrins.
 • Conscienciar a tots els estaments socials en Origen, Andorra, sobre la realitat i repercussions dels NENS DEL CARRER als països subdesenvolupats d'Amèrica Llatina.
 • Sensibilitzar, tant a nivell públic com privat, sobre els beneficis que genera un compromís d'assistència.
 • Conscienciar sobre els beneficis de les accions empreses i els riscos de les accions no activades a través de seminaris, simposis, cursos, esdeveniments, etc.
 • Promoure, generar, desenvolupar, administrar, coordinar estudis, recerques, documentació i bases de dades que viabilitzin i sostinguin projectes d'ajuda.
 • Ajudar a promoure propostes en destinació que desenvolupin i consolidin un marc legal de recolzament en la defensa dels drets dels NENS DEL CARRER.
 • Promoure el desenvolupament de noves eines tecnològiques en l'àmbit de la formació que ajudin a millorar la sortida professional dels nois.
 • Promoure, generar, desenvolupar, administrar i mantenir la creació d'una nova àrea de formació professional, Desenvolupadors de Solucions Informàtiques.
Back to top