Estratègia i Tàctiques

Estratègia

Oferir als joves de les Llars d’acollida esmentats, una sortida professional tècnica que els permeti accedir a llocs de treball qualificats, amb contractes de treball a llarg termini. D’aquesta forma s’incrementarà de forma substancial el nombre de reinsercions en el PDB i al mateix temps es donarà més solidesa a les mateixes.
Aquest objectiu s’aconsegueix amb un Projecte de 5 anys, en dues fases d’1 i 4 anys respectivament, independents però complementaris:
  1. El Primer, Educació Digital PDB Santa Cruz implanta i homogeneïtza l’educació digital per als nens i joves del carrer, de 6 a 17 anys, de totes les llars i escoles del Projecte amb una titulació homologada pel Ministeri d’Educació del país en acabar la secundària, Operador de computadora, que ofereix sortides professionals sòlides com, per exemple, Tècnic Auxiliar Administratiu. Aquesta etapa es converteix en permanent aprofitant la formació i infraestructura desenvolupada per donar una immersió digital inicial als 2.000 nois i noies que des dels 4 fins als 17 anys, conviuen en el Projecte Don Bosco.
  2. El segon, Educació Digital PDBSC - CFM, correspon a un curs de 4 anys de durada, amb 2 de formació i 2 de pràctiques i producció. Amb la formació, homologada pel Ministeri d'Educació del país, s'obtindrà el títol de Técnico Desarrollador de Soluciones Digitales així com la possibilitat de certificar els seus coneixements amb una de les companyies de programari capdavanteres a nivell mundial. Des que els nois finalitzin el primer curs, començaran a treballar en l'àrea de pràctiques i producció del Projecte per començar a visualitzar l'aplicació real dels seus coneixements en aplicacions i solucions de mercat.


Tàctiques

  • Lideratge actiu de l’Associació, Cooperand amb Llatinoamèrica, en tot el procés. Gestió del Projecte sobre el terreny i aportació de Know-How d’alt nivell: Formacions acadèmiques, gran experiència professional en el sector de l’Educació, de la Formació, de les Noves Tecnologies, de la gestió empresarial i un profund coneixement del país, Bolívia, i limítrofs de parla espanyola, com Argentina, Paraguai, Xile i Perú.
  • Aplicació de les TIC, solució e-learning modular, amb eines de desenvolupament RAD que agiliten la personalització i implantació així com la posterior “paquetització” per a noves destinacions a Bolívia i els seus països limítrofs de parla espanyola.
  • Disseny de cursos amb sortides professionals que tinguin gran demanda al país i que impliquin contractes de treball regulats i a llarg termini.
  • Implicació activa de totes les parts involucrades en el procés: Entitats governamentals (Defensoría del Menor, Alcaldía de la Ciutat, Ministerio de Educación), Docents i Administració del Projecte de la contrapart, teixit empresarial nacional i Cooperand amb Llatinoamèrica.
  • Acord amb l'Obra Salesiana i PDB, per implantar l'eina a nivell nacional en tota la seva estructura, de tal forma que en pocs anys, tot el manteniment, actualitzacions, modificacions i ampliacions es puguin suportar pel propi personal de la Incubadora de Educación Digital
  • Aplicació de la "Oil Stain Strategy" a nivell Projecte Don Bosco per a tota l'àrea d'influència comentada, con Sud.
Back to top