Llar Eben Ezer

Introducció

Llar d'acollida que alberga a un màxim de 20 nois amb multidiscapacitat arribats de diferents institucions públiques o privades, molts d'ells provinents del carrer on estaven totalment discriminats, explotats i/o marginats per la seva condició.

Físicament es troben malalts, desnodrits, amb problemes de conducta, i intel·lectualment amb capacitats cognitives inferiors a la seva edat. Des del seu ingrés a la Llar es cuida de cadascun d'ells, brindant amor, seguretat física, psicològica i educativa que mai van tenir.

Actualment la Llar compta amb:
 • Dues aules de formació / ensenyament / aprenentatge.
 • Dos dormitoris.
 • Dos banys.
 • Una cuina.
 • Un menjador / sala d'activitats.

Tot i que la infraestructura és clarament insuficient s'optimitza de la millor forma possible per poder desenvolupar les pautes de formació evolutives en el seu desenvolupament que els ajudin en el seu futur tan condicionat, les capacitats, destreses i aptituds especials que cadascun d'ells ha d'aprendre.

És important treballar, també, l'àrea acadèmica per brindar-los una educació, activitats de la vida diària i augmentar la seva autoestima, que els permeti reinserir-se en la societat, desenvolupant al màxim les seves capacitats cognitives i físiques, reinserint-se laboralment en ambients supervisats i protegits per aquest col·lectiu.

Objectius

Marco Nogales, que compta amb més de 25 anys d'experiència de treball en l'àrea de la discapacitat mental infantil a La Paz, va arrencar aquest projecte fa més de 10 anys a la ciutat de Santa Cruz de la Sierra. Actualment és el director i coordinador general de la Llar.

Objectiu General

Brindar protecció socioeducativa a nens i adolescents orfes amb necessitats especials desenvolupant les habilitats de maneig personal, vocacional i laboral per millorar la seva qualitat de vida i reinserció social.

Objectius específics
 • Desenvolupar programes d'independència i maneig personal.
 • Capacitar laboralment als nens i joves.
 • Preparar al nen i adolescent per a la seva integració escolar el més aviat possible.
 • Implantar taller protegit on desenvolupin habilitats laborals.
 • Oferir suport psicològic pels casos d'abús, maltractament psíquic i sexual, atès que els nens han mal-viscut als carrers i els seus traumes són múltiples i diversos.
 • Recolzar als nens i adolescents en les àrees de pedagogia i psicologia.
 • Atendre amb ofertes curriculars obertes i flexibles en cada etapa curricular segons les necessitats educatives dels nens i joves.
 • Promoure la participació dels nens i adolescents en la vida en comunitat.
 • Promoure reinsercions familiars dels nens i adolescents que tinguin aquesta opció.

Visió

Oferir una Llar i una educació transformadora on la formació de cadascun d'aquests nens i joves sigui íntegra, amb capacitat de canvi per construir una societat equitativa, solidària i democràtica.

Missió

Formar de manera integral a nens i joves amb capacitats especials, sigui el protagonista de la seva formació orientat per personal degudament capacitat, actualitzat i compromès, potenciant les seves capacitats mitjançant l'adquisició de competències per satisfer les seves necessitats educatives lligades a la superació personal.

Desenvolupant en la seva pràctica o dinàmica educativa, principis i valors ètics morals i de solidaritat, atorgant una educació de qualitat que desenvolupi individualment una qualitat de vida de la millor manera possible.
Back to top