Como llegar

  • Mapa1
  • Mapa2

Mapa

La Contrapart

Introducció

Els projectes d'ajuda als NENS DEL CARRER han de realitzar-se sempre amb la col·laboració d'organitzacions ja establertes en Destinació i amb l'aprovació dels estaments oficials corresponents. A Bolívia és una imposició de l'Estat que no permet ingerències en aspectes tan delicats com l'ajuda a grups socials marginals, com és el cas dels NENS DEL CARRER, sense la seva supervisió i aprovació. Per la seva banda les organitzacions no governamentals que operen al seu territori, no tan sols tenen la relació amb aquests estaments si no que a més tenen una visió molt clara de les necessitats i prioritats que han d'analitzar-se davant el desenvolupament d'un nou projecte. Per molt urgent, crític o necessari que puguem analitzar un problema des d'aquest costat de l’Atlàntic, cal ser conscients que la nostra percepció de les necessitats, urgències i injustícies mai podrà equiparar-se a les de destinació. La forma d'afrontar la vida, el dia a dia, és tan diferent entre Origen i Destinació que qualsevol anàlisi queda viciat des de l'inici. És per això que no comptar amb aquestes organitzacions que viuen el dia a dia en Destinació, és del tot inviable.

Organitzacions

El terme Contrapart, en Cooperació Internacional, designa l'entitat social que executa els projectes en destinació (Bolívia, per exemple). Pot succeir que en algunes ocasions, en funció de la grandària de l'Associació que operi en origen (Andorra, per exemple), la seva especialització i entorn d'actuació, la mateixa organització tingui una sucursal en destinació que opera com a contrapart.
D'aquesta forma, per exemple i en el nostre cas, una de les contraparts amb la que més col·laborem, EL PROJECTE DON BOSCO, pertanyent a l'Ordre Salesiana, és una entitat local però que depèn a la vegada de l'Ordre Central Salesiana amb seu a Roma. Això és degut a que la presència de l'Església a Llatinoamèrica té molts segles d'antiguitat i per tant estan ja arrelats profundament amb la destinació i tenen el volum suficient com per poder treballar en local de forma independent a la seva Central.

La Contrapart és una associació nacional en destinació que realitza la mateixa activitat que totes les associacions, d'igual o diferents orígens, amb les quals treballa. Sol treballar sota projectes tant nacionals com internacionals i posseeix l'estructura suficient com per obtenir ajudes locals dels diferents organismes que estiguin afectats per l'entorn de treball natural de l'associació. En el cas que ens ocupa a nosaltres, estaríem parlant de la Prefectura, Alcaldia i Defensoría del Menor, entre altres. A més té els coneixements i presència local suficient com per aconseguir ajudes també del sector privat. Així com les ajudes poden ser aportacions econòmiques, el més important en aquest vessant, són les ajudes “qualificades” que poden ser:
  • Aportació de recursos humans per diferents organismes oficials sota uns acords determinats.
  • Aportació de béns patrimonials en usdefruit, renda o propietat, com poden ser terrens, edificis, ...
  • Suport administratiu mitjançant regulacions, lleis, certificats, titulacions, etc.
  • Suport tècnic mitjançant personal, material, consultoria, mèdic/sanitari, etc.
  • Aportació de medicaments, aliments, material escolar, etc.

Per contra, sol estar sempre necessitada de fons econòmics per a molts dels projectes a llarg termini que manté actius, així com de recursos humans qualificats. Aquí és on entra en joc la paritat “Win-Win” amb associacions internacionals. Associacions com la nostra poden aportar valor a la Contrapart, tant amb recursos econòmics com humans. La relació pot venir per dos camins diferents que, al final, sempre es fusionen en un mateix objectiu, la col·laboració.

En la majoria dels casos, les organitzacions en origen tenen un objectiu principal a complir en les destinacions, que implementen a través de projectes desenvolupats, en la majoria dels casos, de la mà de la contrapart. Aquesta és la que posseeix els estudis de l'entorn, les relacions amb les entitats locals, tant oficials com privades, que estiguin involucrades en el projecte així com de la confiança i coneixement del grup afectat i el seu entorn. D'aquesta forma, les associacions en origen ajuden a desenvolupar els projectes que l'associació en destinació necessita i, en estar involucrats des de l'inici, poden proveir els recursos econòmics, tècnics i humans que vagin a ser necessaris.

Es pot dir que, l'associació en destinació sempre podrà buscar algun padrí o patrocinador que l’ajudi a desenvolupar la seva acció, ja sigui a través d'entitats privades nacionals, entitats governatives locals, internacionals o associacions internacionals. Per contra les associacions en origen necessitaran sempre el suport d'una Contrapart, d'una altra forma, la seva actuació, està condemnada, a curt o llarg termini, a fracassar. Els motius són múltiples però que poden resumir-se en dos punts bàsics:

  • Coneixement de l'entorn geogràfic, social, cultural, professional, administratiu, ...
  • Coneixement específic de la problemàtica.
En Cooperand treballem amb diferents entitats que exerceixen les vegades de Contrapart. Principalment treballem amb el PROJECTE DON BOSCO que engloba un conglomerat de Llars, Escoles Públiques, Centres de Formació, etc, i que pertany a l'Ordre Salesiana, tutelada per la seva Inspectoría amb seu a Cochabamba, Bolívia. Així mateix tenim una col·laboració molt activa amb la Llar Casa Maín que pertany a l'Ordre de les Filles de María Auxiliadora, estructura que està tutelada igualment per la Inspectoría Salesiana en ser part de l'Ordre a nivell Internacional. Finalment treballem estretament amb la Llar Eben-Ezer que pertany a un pastor evangelista, Marco Nogales, i que pels seus propis mitjans manté una Llar d'acollida per a NENS DEL CARRER amb greus discapacitats físiques i mentals.
Back to top