Àrees

Les accions de Cooperand es fonamenten en quatre àrees de treball clarament diferenciades.

Projectes en Destinació
En aquesta àrea de treball podem diferenciar els Projectes de Desenvolupament dels Humanitàris.

Desenvolupament
Educació Digital
Suport Terapèutic a Casa Maín
Construcció de Pous Sèptics
Gestió Digital del Projecte Don Bosco.

Humanitàri
Subministrament de Medicaments a la Llar Eben-Ezer.
Subministrament d'Aliments a les Llars Eben-Ezer, Casa Maín, Techo Pinardi, Llar Don Bosco, Mano Amiga
Subministrament de Material Escolar a les Llars Don Bosco, Mano Amiga, Casa Maín i Eben-Ezer
Subministrament de roba i material esportiu a les Llars Casa Maín i Eben-Ezer
Hospitalitzacions i operacions quirúrgiques per als nois i noies de la Llar Eben-Ezer, Granja Moglia i Casa Maín.
Subministrament i arranjament d'infraestructures a la Llar Eben-Ezer i Mano Amiga.

Apadrinaments en Destinació
En fer-te padrí de la nostra organització cobreixes la sanitat, nutrició i educació d'una nena de la Llar Casa Maín. Sobretot aconsegueixes que aquestes nenes tornin a sentir la pertinença a un nucli familiar.

Voluntariat en Origen i Destinació
El voluntariat de COOPERAND treballa per a transformar i mobilitzar la societat civil, fomentant la coresponsabilitat social, amb la finalitat de contribuir a la construcció d'una ciutadania crítica que actuï per aconseguir un món més just.

Sensibilització en Origen
Creació i coordinació de campanyes de conscienciació, qüestació i promoció de projectes necessaris, realitzats o en curs.
Direcció i coordinació de la campanya de formació al Voluntariat anual amb el suport pràctic als recursos que vagin a desplaçar-se als diferents projectes.
Elaboració de documentació i projectes a presentar a diferents entitats públiques i privades que donin viabilitat econòmica a la seva activació.
Gestió i seguiment del Projecto Cadena de Padrins. Accions periòdiques per a mantenir i incrementar el nombre d'afiliats al Projecte.
Coordinació i seguiment del compliment de requeriments de projectes actius i gestió de noves necessitats i urgències en destinació, Bolívia.
Back to top