Activitats

Estades en destinació, Bolívia, al llarg de l'any:
 • Distribució i Coordinació de les ajudes econòmiques aportades en accions d'Origen, Andorra.
 • Coordinació, supervisió i suport dels recursos humans aportats a les diferents Llars amb la nostra campanya anual de Voluntariat Actiu.
 • Formació i assessorament als recursos humans de les diferents Llars que donem suport.
 • Creació, coordinació i direcció de cursos de formació especialitzada dirigida als nois de les diferents Llars.
 • Recerca i anàlisi sobre requeriments no coberts per a l’elaboració de nous projectes.
 • Coordinació, avaluació i seguiment de projectes en curs generats i dirigits per Cooperand.

Activitats en origen, Andorra, al llarg de l'any:
 • Creació i coordinació de campanyes de conscienciació, promoció de projectes necessaris, realitzats o en curs.
 • Direcció i coordinació de la campanya de formació al Voluntariat anual amb el suport pràctic als recursos que vagin a desplaçar-se als diferents projectes.
 • Elaboració de documentació i projectes a presentar a diferents entitats públiques i privades que donin viabilitat econòmica a la seva activació.
 • Gestió i seguiment del Projecte Cadena de Padrins. Accions periòdiques per a mantenir i incrementar el nombre d'afiliats al Projecte.
 • Coordinació i seguiment del compliment de requeriments de projectes actius i gestió de noves necessitats i urgències en destinació, Bolívia.

Desenvolupament de nova àrea de formació professional per a destinació, Bolívia:
 • Anàlisi de l'abast, planificació, fluxos de treball, disseny de sistemes, recursos humans requerits i proveïdors operatius.
 • Selecció i definició de les estratègies, metodologies, eines, recursos, implementació i direcció del Projecte de suport actiu.
 • Direcció executiva del desenvolupament, pilotatge, implementació, contingències, formacions, suport i manteniment.
 • Avaluació, seguiment i modificacions sobre les desviacions o nous requeriments detectats.
 • Elaboració de les fases de formació, documentació, activitats, exemples, pràctiques, avaluacions i valoracions del programa de formació.
 • Prova pilot d'un any de durada d'implantació del sistema a la Llar seleccionada.
 • Implantació del projecte en la seva primera fase en la Llar preseleccionada per a la prova pilot.
 • Formació continuada del staff involucrat en el projecte i seguiment amb correcció de les possibles desviacions.
 • Implantació del projecte en altres Llars de l'àrea de Santa Cruz de la Sierra per distribuir-ho en una segona fase per les Llars del territori Bolivià.
Back to top