Sensibilització en Origen

Després de més dotze anys d'acció sobre el terreny i amb divuit anys formant a nens, adolescents, joves i adults, Carla va tenir clar que era una obligació moral ampliar el retorn de les accions, experiències i anècdotes viscudes sobre el terreny, al jovent andorrà.
Per aquest motiu, en Cooperand es transmet al jovent valors a través de diferents accions:

 • Campanyes de conscienciació en diferents centres d'educació o associacions del país al llarg de l'any.
 • Creació i coordinació de campanyes de conscienciació, qüestació i promoció de projectes necessaris, realitzats o en curs.
 • Direcció i coordinació de la campanya de formació al Voluntariat amb el suport pràctic als recursos que vagin a desplaçar-se als diferents projectes.
 • Projecte ESA: Educació per a la Solidaritat a Andorra

Projecte ESA
Proyecto en proceso de consulta, modificaciones y aprobación e implementación (Feb’2015)

Síntesi

La Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat a Andorra, diu:

“ (...) Aquesta Llei pretén posicionar el moviment del voluntariat per afrontar aquests reptes i materialitzar-los en oportunitats per a la societat i per a cadascun dels seus àmbits d'actuació, i potenciar la participació ciutadana en el marc del voluntariat i en els assumptes d'interès general, en un reconeixement explícit del dret dels ciutadans a implicar-se i intervenir amb responsabilitat en la vida ciutadana, com un dels pilars fonamentals de la societat andorrana i un dels principis elementals de la democràcia.

Fa falta donar un nou impuls al voluntariat per descobrir noves vies i incentivar la participació de les persones a partir de les noves formes de relació i el foment de noves figures. I fa falta sensibilitzar i crear un clima favorable en l'opinió pública i els agents públics, econòmics i socials sobre la importància del voluntariat i la necessitat de potenciar la millora i el creixement. Per aconseguir aquests objectius, la present Llei crea el Comitè Andorrà del Voluntariat, com l'òrgan de promoció, de assessorament i de consulta en matèria de voluntariat per a l'Administració Pública i per a tota la ciutadania (...) ”

ESA és un programa educatiu que presenta una gran quantitat de recursos educatius per a treballar temes relacionats amb l'educació per a la pau i la solidaritat, valors essencials que fa falta potenciar entre els més joves, implicant-los cada vegada més en la responsabilitat ciutadana i en el servei social.

Objectius

Fomentar l'educació global, que pretén generar en la població en la qual incidim un canvi d'actituds i valors emmarcats en un projecte social, polític, econòmic i cultural que contempla una major justícia social, equitat entre dones i homes, el respecte a l'entorn i els drets fonamentals de totes les persones i pobles.

Formació en tots els àmbits socials, amb especial recalcament en la formació del professorat, educadors i joves, per desenvolupar la solidaritat i cooperació entre els pobles.

Afavorir un canvi progressiu en la població jove andorrana, potenciant un compromís transformador des del personal i local cap al col·lectiu i global.

Contribuir al desenvolupament d'una societat més justa i equitativa entre les dones i els homes en el qual gaudeixin de les mateixes oportunitats i drets mitjançant; l'educació, informació, formació, cooperació, recerca, sensibilització i denúncia.

Seleccionar, analitzar i transmetre informació Local i Global sobre les causes i conseqüències del model econòmic dominant, així com dels projectes i programes de cooperació amb els pobles del Sud. Sensibilització i conscienciació de l'opinió pública sobre els greus problemes econòmics i socials actuals.

Denunciar i desestimar les polítiques econòmic-socials que generen una societat individualista i competitiva, així com la imposició del model d'una minoria sobre una majoria que crea àdhuc majors diferències entre rics i pobres.

Recerca dels problemes socioeconòmics i culturals del nostre país i dels països pobres, per a l'elaboració de mini-projectes i programes específics que contribueixin a corregir els dèficit detectats, seguiment, millora i avaluació dels mateixos.

Facilitar les eines d'intervenció, habilitats bàsiques i maneig de situacions en l'àmbit del voluntariat i motivar a la joventut perquè col·labori amb les diferents entitats socials del país, així com facilitar un segon voluntariat internacional.

Coordinació amb l'organització d'índoles social del país que tinguin objectius afins al programa educatiu ESA on els seus adscrits tinguin accés a la col·laboració com a voluntaris.

A qui va dirigit

Professorat i alumnes dels centres educatius de Batxillerat i Formació Professional que vulguin introduir l'educació per a la Pau i la Solidaritat en l'acció educativa, i promoure i fomentar el voluntariat entre la joventut andorrana.

Durada i Calendari

En una primera fase pilot per al curs escolar 2015-2016, la formació i motivació al docent per presentar el programa educatiu ESA tindrà una durada de 6 hores que es podran repartir entre els mesos de gener i febrer.

Cada tema del programa serà presentat amb tot el suport pedagògic i els recursos didàctics elaborats per l'entitat Cooperand amb la col·laboració del voluntariat i altres associacions del país.

ESA serà implementat pel tutor entre el segon i tercer trimestre escolar 2015-2016 als alumnes de primer de batxillerat i FP. Això suposa una dedicació de 30 hores de treball presencial a el “Aula Solidària” (2hores per setmana entre les setmanes de Març a Juny, que descomptant les vacances escolars, sumen un total de 15 setmanes) i 6 hores de treball personal per a l'elaboració i defensa del projecte de final de curs.

Si el balanç d'aquest primer projecte pilot és positiu i s'obtenen bons resultats, el programa educatiu podrà estendre's a segon de batxillerat en el següent curs escolar i al segon cicle de segon ensenyament en els següents, abastant així a tots els joves que es troben dins de l'edat permesa per la llei de voluntariat perquè s'activin. Al llarg de les sessions els responsables d' ESA participaran en una sessió per aula per donar seguiment i suport al professorat en les tasques previstes.

El programa educatiu ESA comptarà amb un portal interactiu on, tant el docent com l'alumnat, podran accedir a la documentació i realitzar qualsevol consulta d'interès i/o suport.

Contingut del Programa:

 • Drets Humans.
 • Violència i conflictes armats.
 • Immigració.
 • Gènere.
 • Infància.
 • Desenvolupament.
 • Cultura de Paz.
 • Globalització.
 • Comerç Just i Consum responsable.
 • Cooperació i Voluntariat

Els valors humans més rellevants que es treballaran, relacionats directament amb els continguts, són: el respecte, l'empatia, la solidaritat, la pau, la responsabilitat, la sensibilitat, la comunicació, la voluntat, la gratitud, el sacrifici, la comprensió, la llibertat, la justícia i la tolerància, entre d'altres.

Metodologia

Exposicions teòriques i casos pràctics suportats per informació i recursos didàctics (dossiers, vídeos, contes, jocs, articles i una àmplia oferta i varietat de webs de consulta i propostes per a l'aula, que complementin els continguts bàsics contemplats al programa que ofereix ESA.

Participació d'entitats, organitzacions i persones voluntàries dins d'aquest àmbit d'intervenció. Per al compliment de les seves finalitats EScontinuarà realitzant les següents activitats:

Desenvolupament de programes educatius globals i activitats de sensibilització a Andorra, enfocats a un canvi d'actituds i valors que potenciïn un món més just i solidari.

Estratègies i campanyes de sensibilització i formació del voluntariat per potenciar entre la joventut valors com la solidaritat i el compromís.

Estudio anàlisi i elaboració de projectes i programes específics que contribueixin a millorar la situació de col·lectius marginats en països del Sud.

Responsable acadèmic

Cooperand amb Llatinoamèrica

Processo d'avaluació

Els alumnes hauran de preparar, presentar i defensar en grup, un projecte o programa específic de desenvolupament dirigit a millorar una situació detectada a Andorra, ja sigui socioeconòmica, política o cultural, amb la doble finalitat de corregir i avançar en matèria d'igualtat i justícia i, aprendre a dissenyar projectes de desenvolupament multiplicant les propostes i els gestos solidaris per a un país més solidari i un món més lliure.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d'avaluació previst al programa i hagin defensat el seu projecte final, obtindran un diploma d'aprofitament en Educació per a la Pau i la Solidaritat a Andorra pel Centre de Formació i l’Entitat formadora.

Back to top