Cadena de Padrins

Gestió de l’apadrinament

La Cadena de Padrins és una iniciativa que neix fa ja uns quants anys [2006] de la mà de la presidenta de Cooperand a causa de la necessitat imperativa de les diferents Llars d'acollida amb les quals treballa en destinació. A dia d'avui, aquesta acció, s'ha transformat en una ajuda vital degut a la situació econòmica mundial que ha forçat una sèrie de retallades en les ajudes directes a les cases d'acollida i amb això, reduït en gran mesura el marge de maniobra de les mateixes devant del gran nombre de nens i nenes que manté.

Estem parlant de nens abandonats que són acollits en aquestes cases, on reben una formació acadèmica i professional a més d’una assistència sanitària, tant física com a psicològica. Aquesta assistència permanent vetlla pel seu desenvolupament i dóna l'opció a tots ells de poder reinserir-se a la societat, en acabar els seus estudis.

Per 15€ mensuals un/a nen/a té l'oportunitat de gaudir de vestimenta, alimentació, medicines, material escolar, assistència sanitària i terapèutica, higiene i educació. Però sobre totes aquestes coses, la més important per a aquests nens i nenes, és la possibilitat de regenerar la seva total i absoluta desconfiança en la societat que els ha maltractat des de la infància. La relació amb una persona que li demostra interès, afecte, atenció, la constatació que, més enllà del límit de la Llar que l’ha acollit, existeix algú que s'interessa per ell/a. És un dels beneficis més contrastats i saludables que podem aportar al creixement d'aquests nens i nenes que van néixer sense possibilitat ni responsabilitat alguna.

Una vegada el futur padrí confirma el seu interès per la nostra iniciativa, se selecciona un/a nen/a i des d'aquest moment, tant el nostre personal en origen com en destinació ens encarreguem d'agilitar la fluïdesa de comunicació entre el/la nen/a i la seva nova família. Ens encarreguem que tant les cartes, com fotos o regals, que els nens i nenes guarden com a autèntics tresors, arribin a destinació en els nostres viatges. Així com, les mostres d'afecte que els nens volen fer arribar a la seva nova família, les tramitem en sentit contrari. També hi ha canals directes per poder comunicar-se amb els nens, ja sigui amb e-mail, videoconferència, ... amb els responsables dels centres d'acollida. I és, almenys en la nostra iniciativa, tan important aquest flux d'informació, de contacte, com l'aportació econòmica mensual realitzada. Més d’una família andorrana ha viatjat a Santa Cruz per conèixer la seva fillola i l’experiència ha estat única. 

Passos a seguir

Una vegada es pren la decisió de convertir-se en madrina o padrí de la nostra acció, s'ha d'enviar les següents dades per al nostre control i d'ús exclusivament intern (mai per a un ús diferent a aquesta acció),

  • Nom complet.
  • Data de naixement.
  • Dades de contacte: telèfon, mòbil i mail.
  • Dades de residència: adreça completa i nacionalitat.

A partir d'aquest moment s'ha de notificar al banc que activi una transferència automàtica mensual amb el nom de la madrina com a referència.

transferència de 15€ ABANS del DIA 5 de CADA MES
COOPERAND AMB LLATINOAMÈRICA: AD42 0004 0039 0001 2583 7013
Back to top